Praktyczny poradnik dla parafii

COVID-19

Za podjętymi przez rząd środkami zaradczymi w obliczu pandemii koronawirusa poszły konkretne zmiany rzeczywistości prawnej, w której wielu osobom trudno jest się odnaleźć. Działania te dotknęły również sferę praktykowania wyznawanej wiary. Dlatego eksperci Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotowali poradnik dla parafii, księży i osób wierzących wyjaśniający najważniejsze kwestie dotyczące wprowadzanych regulacji.

INSTYTUT ORDO IURIS WŁĄCZA SIĘ W PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNEJ SYTUACJI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania poradnika przygotowanego przez ekspertów Ordo Iuris:

• Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii i czym różni się on od stanu zagrożenia epidemicznego?

• W jaki sposób zorganizować celebrację spowiedzi i innych sakramentów?

• Jak stan epidemii wpływa na formalności przy zawieraniu tzw. małżeństwa konkordatowego?

• Jakie są prawa i obowiązki pracowników jednostek kościelnych w dobie stanu epidemii?

• Czy i na jakie ułatwienia mogą liczyć podmioty wyznaniowe prowadzące działalność gospodarczą?

• Czy Adoracje Najświętszego Sakramentu zostały zakazane?

• Czy istnieje możliwość renegocjowania warunków umów cywilnoprawnych zawartych przez parafię?

• W jaki sposób obecny stan epidemii wpływa na obowiązek opłacania składek ZUS z tytułu bycia osobą duchowną?


INFOLINIA PRAWNA ORDO IURIS

Informujemy, ze z dniem 31 maja 2020 r. zamknęliśmy infolinie dotycząca spraw związanych z epidemia. W kwestiach prawnych prosimy dzwonic na numer Centrum Interwencji Procesowej - 531738774


Ordo Iuris nie korzysta z publicznego finansowania działalności.

Utrzymujemy się wyłącznie z prywatnych darowizn. 

Aby wesprzeć Instytut, należy kliknąć w poniższy link.

Bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie!


Wesprzyj nas!

© Copyright by Ordo Iuris 2020. All rights reserverd.