W służbie chorym i potrzebującym

Poradnik dla kapelanów słuzby zdrowia

Oddajemy w Państwa ręce poradnik przybliżający specyfikę pracy kapelana w podmiocie leczniczym, a także podstawy prawne regulujące tę działalność oraz prawa i obowiązki kapelana podczas pełnienia posługi dla jak najlepszej realizacji praw pacjenta oraz chrześcijańskiej idei caritas.

Od samego początku epidemii koronawirusa do Instytutu Ordo Iuris napływają pytania o kwestie prawne związane z dostępem chorych do posług kapłanów i Sakramentów.

Zadają je zarówno członkowie rodzin pacjentów, ale także księża zaniepokojeni brakiem swobodnego kontaktu z osobą chorą, cierpiącą, proszącą o możliwość przyjęcia Komunii Świętej lub po prostu potrzebującej wsparcia duchowego.

Niejednokrotnie księża zgłaszali naszym prawnikom sytuacje, gdy umierający pacjent nie mógł przystąpić do ostatniej spowiedzi, gdyż dyrektor placówki uznał kontakt z kapłanem za sprzeczny z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego.

Najważniejszym przesłaniem, z jakim w tej formie zwracamy się do kapelanów szpitalnych, pacjentów i personelu medycznego oraz dyrekcji szpitali, jest wynikająca wprost z przepisów zasada, że chory zawsze ma prawo do bezpośredniego kontaktu z duchownym swojego wyznania, a wszelkie ograniczenia w tym względzie muszą być proporcjonalne do zagrożenia i mieć wyraźne umocowanie w ustawie.

poproś o pomoc prawną