Ograniczenia praw i wolności

 

Od początku epidemii COVID-19 trwa w Polsce dyskusja na temat zgodności z prawem wprowadzanych ograniczeń, ich wpływem na polską gospodarkę, jak również funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia publicznego.

Po prawie dwóch latach od wprowadzenia w Polsce pierwszych obostrzeń sanitarnych, o SARS-CoV-2 wiemy już dużo więcej i powinniśmy oczekiwać od polskich władz oparcia polityki sanitarnej na rzetelnej wiedzy naukowej.

Prawnicy i analitycy Ordo Iuris, we współpracy z ekspertami z dziedziny medycyny, ekonomii czy socjologii przygotowali trzyczęściowy raport „Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w związku z epidemią Covid-19”, który analizuje skutki wdrożenia reżimu sanitarnego w celu zwalczania pandemii w trzech obszarach:

  • prawnym
  • medycznym
  • ekonomiczno-gospodarczym

Jesteśmy zdania, że możliwe jest pogodzenie ze sobą troski o ludzkie zdrowie i życie z troską o poszanowanie praw i wolności obywateli i polską gospodarkę.

PRAWNE aspekty ograniczeń

W Polsce mamy do czynienia z sytuacją określaną jako „hybrydowy stan nadzwyczajny”. Wprowadzone zostały bowiem środki o charakterze nadzwyczajnym, zaś ich podstawą jest ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych, czyli akt normatywny właściwy dla „normalnego” funkcjonowania państwa. Przepisy te nie dają podstaw do wprowadzania nakazów lub zakazów ingerujących w istotę konstytucyjnych praw i wolności, co natomiast dopuszcza Konstytucja RP w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego.

MEDYCZNE aspekty ograniczeń

Instytut Ordo Iuris, we współpracy z ekspertami z dziedziny medycyny, przygotował raport o zdrowotnych aspektach obostrzeń epidemicznych. Publikacja obejmuje rozważania nad definicją pandemii i epidemii, skutecznością interwencji niefarmaceutycznych jako sposobu zwalczania zakażeń SARS-CoV-2, skutkami długotrwałej izolacji dla zdrowia psychicznego czy wreszcie skutecznością szczepień i etycznością procesu produkcji szczepionek i leków na Covid-19.

Ekonomiczne skutki ograniczeń

Wprowadzane obostrzenia miały negatywny wpływ nie tylko na branże bezpośrednio dotknięte ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, takie jak turystyka, hotelarstwo, gastronomia i rozrywka. Rzeczywisty wpływ pandemii na polską gospodarkę jest dużo szerszy, ponieważ pandemiczne ograniczenia wiążą się z całkowitą zmianą stylu życia i nawyków konsumpcyjnych społeczeństwa. Eksperci alarmują również, że głównym kosztem gospodarczym pandemii jest fakt, że ludzie chorują i przedwcześnie umierają, hamując tym samym automatycznie rozwój polskiej gospodarki.

poproś o pomoc prawną