Prawne skutki ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19

W Polsce trwa dyskusja na temat zgodności z prawem ograniczeń wprowadzanych w związku z epidemią COVID-19.

 

Instytut Ordo Iuris przygotował raport dotyczący tego zagadnienia: „Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w związku z epidemią Covid-19 – aspekt prawny”, który został zaprezentowany podczas konferencji prasowej.

W Polsce mamy do czynienia z sytuacją określaną jako „hybrydowy stan nadzwyczajny”.

Wprowadzone zostały bowiem środki o charakterze nadzwyczajnym, zaś ich podstawą jest ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych, czyli akt normatywny właściwy dla „normalnego” funkcjonowania państwa. Przepisy te nie dają podstaw do wprowadzania nakazów lub zakazów ingerujących w istotę konstytucyjnych praw i wolności, co natomiast dopuszcza Konstytucja RP w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego.

Niewprowadzenie stanu nadzwyczajnego (stanu klęski żywiołowej) stawia pod znakiem zapytania podejmowane działania, które w znaczącym stopniu ingerują w sferę praw i wolności obywateli.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami naszych ekspertów dotyczącymi wybranych zagadnień przedstawionych w raporcie:

Konstytucyjne przesłanki ograniczenia praw i wolności ze względu na konieczność ochrony zdrowia

Stan epidemii oraz stan zagrożenia epidemicznego a konstytucyjne stany nadzwyczajne

Epidemia COVID-19 jako katalizator globalnej unifikacji prawnej i transnarodowego zarządzania

Wybrane ograniczenia praw i wolności w trakcie epidemii Covid-19 w świetle przepisów konstytucyjnych

Wprowadzenie do polskiego prawa Unijnych Cyfrowych Zaświadczeń COVID a ograniczenie praw i wolności obywateli

Stan epidemii oraz stan zagrożenia epidemicznego a konstytucyjne stany nadzwyczajne

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

Epidemia COVID-19 jako katalizator globalnej unifikacji prawnej i transnarodowego zarządzania

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

Wybrane ograniczenia praw i wolności w trakcie epidemii Covid-19 w świetle przepisów konstytucyjnych

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

Wprowadzenie do polskiego prawa Unijnych Cyfrowych Zaświadczeń COVID a ograniczenie praw i wolności obywateli

Niedopuszczalnym byłoby uchwalenie przepisów przewidujących, że posiadanie zaświadczenia o przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19, przejście tej choroby lub posiadanie negatywnego testu na zakażenie SARS-CoV-2 jest warunkiem koniecznym korzystania z jakichkolwiek praw i wolności gwarantowanych konstytucyjnie lub w wiążących Polskę aktach prawa międzynarodowego, na zasadzie „przepustki”, „karty wstępu VIP”.

 

Mec. Joanna Modrzewska, Analityk Centrum Analiz Legislacyjnych

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

Restrykcje związane z COVID-19 w europie – Sylwia Wełyczko

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z debaty autorów raportu: