Koszty pandemii a koszty walki z pandemią – raport ekonomiczny

 

Instytut Ordo Iuris przygotował specjalny raport na temat gospodarczych skutków wprowadzanych obostrzeń. Eksperci z zakresu ekonomii wskazują w nim jakie koszty poniosła gospodarka polska oraz światowa w skutek samej pandemii jak i polityki zero-covid, która polegała na twardych lockdownach.

Obostrzenia wywarły negatywny wpływ na różne branże gospodarki. Na przykład, w ostatnich latach przed pandemią, rentownych było 70-80 proc. przedsiębiorstw w sektorze gastronomiczno-hotelarskim. W roku 2021 odsetek ten spadł do 45 proc.

Restrykcje dotknęły też m.in. handel detaliczny. Pod koniec 2021 r. 20 proc. właścicieli małych przedsiębiorstw szacowało koszt przetrwania swojej firmy na mniej niż trzy miesiące.

Znaczne straty poniosły również niektóre gałęzie transportu. Przykładowo, branża lotnicza w 2020 r. zanotowała spadek przychodów o 60 proc. oraz zmniejszenie liczby pasażerów o 80 proc. w porównaniu z minionym rokiem.

  • W publikacji przedstawiono m.in. konsekwencje lockdownu dla polityki fiskalnej, monetarnej, sektora prywatnego czy rynku pracy.
  • Pod uwagę wzięto również skutki wprowadzanych obostrzeń dla wybranych branż gospodarki, m.in. gastronomii, transportu czy budownictwa.
  • Autorzy raportu rozważyli również, jakie konsekwencje miałoby zastosowanie w Polsce długotrwałej polityki Zero-Covid.

Jeden z autorów raportu – dr Jakub Wozinski, wskazuje, że wprowadzenie daleko idących regulacji sanitarnych zepchnęło polską gospodarkę ze ścieżki wzrostu. Przykładowo, w 2021 r. działalność zawiesiło 273,0 tys. polskich przedsiębiorstw, w porównaniu ze 108 tys. w 2019 r.  Ponadto, w grudniu 2021 r. inflacja wzrosła o 8,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Dr Cezary Mech – doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, w jednym z rozdziałów raportu wskazuje na to, jak śmiertelność i zachorowalność w czasie pandemii przełożyła się na gospodarkę. Zwrócił on uwagę na fakt, iż normalne funkcjonowanie gospodarki może prowadzić do zwiększonej zakażalności. Zdaniem ekonomisty, większa śmiertelność wywołana chorobą COVID-19 prowadzi do spadku Produktu Krajowego Brutto. Dr Mech szacuje straty w polskim PKB na 954 mld zł.

Raportowi Instytutu Ordo Iuris towarzyszyła debata ekspercka, z którą można się zapoznać poniżej

poproś o pomoc prawną